Sprawdź zdolność kredytową

Przed przystąpieniem do wypełnienia arkusza zdolności kredytowej przygotuj informacje o swoich zarobkach, zatrudnieniu oraz dane finansowe jeśli prowadzisz działalność gospodarczą.

Ankieta uzupełniona dokładnymi danymi pozwoli nam na obliczenie Twojej zdolności w prawidłowy sposób. Zachęcamy do pozostawienia numeru telefonu, abyśmy mogli się skontaktować jeśli będzimy mieć dodatkowe pytania.

Podczas obliczania zdolności kredytowej nie przekazujemy do banków danych personalnych.

zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa - kredyt hipoteczny

Z jakiego rynku nabywasz nieruchomość?

Czy kredytowana nieruchomość stanowi przedmiot zabezpieczenia?

Zaznacz nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie

Ilość Wnioskodawców

Pokrewieństwo pomiędzy Wnioskodawcami

Liczba Osób na utrzymaniu (bez Wnioskodawców)

Liczba źródeł dochodu branych pod uwagę do zdolności kredytowej

Pierwszy rodzaj uzyskiwanych dochodów

Rodzaj umowy o pracę

Forma rozliczania z urzędem skarbowym

Która umowa u obecnego pracodawcy

Czy wynagrodzenie przelewane jest na konto bankowe

Drugi rodzaj uzyskiwanych dochodów

Rodzaj umowy o pracę

Forma rozliczania z urzędem skarbowym

Która umowa u obecnego pracodawcy

Czy wynagrodzenie przelewane jest na konto bankowe

Prosimy o wyrażenie zgody