Z czego składa się oprocentowanie kredytu?

Jeśli zastanawiasz się, jak może zmienić się wysokość Twojej raty kredytowej i od czego ta zmiana jest uzależniona, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Na rynku bankowym kredyty hipoteczne udzielane są w oparciu o oprocentowanie zmienne lub oprocentowanie stale.

Konstrukcja oprocentowania w przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej stanowi, sumę marży banku oraz stopy referencyjnej:

Oprocentowanie Kredytu = Marża Banku + Stopa referencyjna,

gdzie:

– Marża banku to element oprocentowania kredytu hipotecznego, który nie zmienia się w okresie obowiązywania umowy kredytowej,

– Stopa referencyjna (np. stawka WIBOR), to zmienna część oprocentowania kredytu, która stanowi wskaźnik referencyjny w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym,

W przypadku kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, w związku ze zmiennością stopy referencyjnej, występuje ryzyko zmian wysokości oprocentowania kredytu.

Zmiana stopy referencyjnej powoduje zmianę wysokości oprocentowania kredytu, a co za tym idzie obciążenie z tytułu rat kredytu w następujący sposób:

– wzrost stopy referencyjnej powoduje wzrost obciążenia z tytułu spłaty rat kredytu w wyniku wzrostu wysokości spłacanych rat odsetkowych;

– spadek stopy referencyjnej powoduje spadek obciążenia z tytułu spłaty rat kredytu w wyniku spadku wysokości spłacanych rat odsetkowych;

– niezmieniony poziom stopy referencyjnej powoduje zachowanie raty kredytu na niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego okresu.

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej już 8 września 2021.