Wejdź na stronę:

https://www.zus.pl/pue

Zaloguj się do swojego profilu na PUE.

Jeśli nie posiadasz dostępu bezpośrednio do PUE możesz to zrobi przez profil zaufany/login.gov.pl

Na stronie do logowania, możesz zalogować się przy pomocy swojego banku lub poprzez adres e-mail.  Po zalogowaniu się nastąpi przekierowanie do PUE ZUS.

Przejdź na zakładkę Płatnik.

Wybierz, z katalogu usług, usługę „Złożenie dokumentu ZUS-EWN”.

Znajdziesz ją po lewej stronie.

Po wybraniu właściwej usługi zaznacz i przejdź do usługi:

Wyświetli się formularz elektroniczny wniosku ZUS EWN.

Uzupełnij dane we wniosku elektronicznym, oraz kliknij przycisk

oraz  

 Po zamknięciu na dole strony kliknij  

wybierając sposób otrzymania zaświadczenia oraz 

podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Czekaj na zaświadczenie! Ja otrzymałem je w 24h!

Gotowe!